Skip to content

Analyse over iverksettelse av politikker ved nasjonale utdanningsagenter og andre aktører Gjennom fokusgrupper/gruppediskusjon og data innsamling

SIRIUS nettverket tar sikte på å fremme bedringer i utarbeidelsen og iverksettelse av politikker angående undervisning av barn med innvandrerbakgrunn i EU.