Skip to content

Analyse van de beleidsimplementatie door nationaal onderwijspersoneel en andere belanghebbers Via de focusgroep/gegevensverzameling van de groepsbesprekingen

Het SIRIUS-netwerk beoogt verbeteringen teweeg te brengen op het gebied van beleidsvorming en -uitvoering, meer bepaald wat betreft het onderwijs binnen de EU van kinderen met een migrantenachtergrond.