Skip to content

Mentoring, una introducció

El terme mentoring s’utilitza avui en dia en moltes àrees diferents, sobretot perquè el seu principi bàsic es pot aplicar gairebé de manera universal.