Skip to content

Anàlisi de la implementació de polítiques pels agents educatius nacionals i altres parts interessades mitjançant la recollida de dades en grups d’anàlisi i grups de debat

La xarxa SIRIUS té per objectiu fomentar una millora en la creació i implementació de polítiques sobre educació per a nens d’origen immigrant de la UE.